Catalogue

Catalogue Thang máy Hưng Long:

 

Trang bìa          Lời giới thiệu          Thang tải khách - có phòng máy

 

Thang tái khách - không có phòng máy          Các loại cửa tầng          Các loại của tầng

 

 

Hoa văn của tầng          Các loại ca bin          Các loại cabin

 

 

Các loại cabin          Mẫu Inox hoa văn - giả gỗ          Mẫu trần giả

 

 

Mẫu trần giả          Button gọi tầng          Button gọi tầng

 

 

Mẫu sàn đá Granite cabin          Thang máy tải hàng          Thang máy tải ô tô

 

 

Thang máy tải thực phẩm          Các loiaj PLC & biến tầng VVVF          Tủ điện điều khiển

 

 

Các loại máy kéo          Các loại máy kéo          Trang bìa