Ray dẫn hướng

PHỤ KIỆN THANG MÁY 

   

 Ray dẫn hướng T114                                                                    Ray đối trọng T50

   

 Ray dẫn hướng T78                                                                      Ray đối trọng T78

 Ray dẫn hướng T89