Thang máy tải hàng

THANG MÁY TẢI HÀNG 

   

 HSF - 004                                                              HSF - 005

   

 HSF - 006 (Tole dầy 1,5mm - sơn tĩnh điện)          HSF - 007 (Tole dầy 1,5mm - sơn tĩnh điện)

   

 HSF - 008 (Thang tải hàng dựng Khung Hố Sắt)   Kiểm Định và Nghiệm Thu

   

 Cửa sắt xếp Kéo tay - Đài Loan                                Thanh chống va đập các vách Cabin