Mẫu sàn đá

 Sàn Cabin - Lát đá Granite ( Đỏ Bình Định / HS - G004 )

 Sàn Cabin - Lát đá Granite ( Trắng Bình Định / HS - G005 )

 Sàn Cabin - Lát đá Granite Đen Kim Sa