Sàn đá ghép

 Đá Granite Ghép ( HS - GS003 )                                                    Mẫu sàn đá granite ghép - HS - GS001

 Mẫu sàn đá granite ghép - HS - GS002                                          Mẫu sàn đá granite ghép - HS - GS004

 Mẫu sàn đá granite ghép - HS - GS005                                          Mẫu sàn đá granite ghép - HS - GS007

 Mẫu sàn đá granite ghép - Kim sa đen                                 Mẫu sàn đá granite ghép - HS - GS008 

 

 Mẫu sàn đá granite ghép - Trắng & đen