Tin tức mới

Video

Những điều cần chuẩn bị trước khi kiểm định thang máy

Những yếu tố cần chuẩn bị trước khi kiểm định thang máy

Kiểm định thang máy là quá trình kiểm định mức độ an toàn của thang máy trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo thang máy vận hành êm ái và an toàn. Trước khi tiến hành kiểm định cần phải chuẩn bị như sau:

Chuẩn bị gì trước khi kiểm định thang máy

Trước khi tiến hành kiểm định thang máy điện, tổ chức kiểm định cơ sở phải phối hợp, thống nhất kế hoạch kiểm định, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm định và cử người tham gia, chứng kiến kiểm định.

Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.

Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:

Đối với kiểm định lần đầu:

- Lý lịch, hồ sơ của thang máy:

 + Phải thể hiện được mã hiệu, năm sản xuất, số tầng hoạt động, tải trọng làm việc cho phép và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống: thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, máy kéo, cáp và độ bền.

 + Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, sơ đồ mắc cáp, đối tượng.

 + Bản vẽ tổng thể của thang máy có ghi các kích thước và thông số chính, kích thước cabin.

 + Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động.

 + Hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố.

 + Giấy chứng nhận hợp quy do tổ chức được chỉ định cấp theo quy định.

- Hồ sơ lắp đặt:

 + Bản vẽ hoàn công, các biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

 + Các kết quả kiểm tra tiếp đất, điện trở cách điện (nếu có).

Đối với kiểm định định kỳ:

 + Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước.

 + Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

Đối với kiểm định bất thường:

 + Hồ sơ thiết kế, cải tạo, sửa chữa.

 + Biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa.

 + Biên bản kiểm tra của các cơ quan chức năng.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.

- Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm định. Trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm đinh.

 

Viết bình luận