Tin tức mới

Video

Quy trình đào tạo sử dụng thang máy

Quy trình đào tạo sử dụng thang máy

Trước khi tiến hành bàn giao thang máy, đơn vị cung cấp thang máy phải có trách nhiệm đào tạo/hướng dẫn những CNV cách sử dụng thang máy. Nội dung của buổi đào tạo thang máy phải được xác nhận bằng biên bản đào tạo.

1. Thời gian đào tạo

- Thời gian của buổi đào tạo sẽ kéo dài trong vòng 1 buổi (khoảng 8 tiếng đồng hồ). Trong đó 4 tiếng được đào tạo bằng lý thuyết về các quy trình an toàn trong sử dụng thang máy, xử lý sự cố thang máy,... 4 tiếng còn lại là thời gian thực hành thang máy. Trong khoảng thời gian thực hành, các cán bộ CNV sẽ được sử dụng thang máy và học cách vận hành thang máy an toàn. 

2. Nội dung đào tạo

- Nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ thang máy phải có trách nhiệm đào tạo/hướng dẫn cho các cán bộ CNV với nội dung như sau:

  • Cách gọi thang, chờ thang khi đứng ở ngoài cửa tầng
  • Cách chờ cửa, giữ cửa khi có khách ra hoặc vào phòng thang
  • Cách sử dụng công tắc trong hộp điều khiển phía trong Cabin
  • Cách sử dụng nút cứu hộ và liên lạc với bên ngoài khi thang máy gặp sự cố
  • Cách bảo quản và vệ sinh thang máy
  • Cách xử lý các tình huống khẩn cấp
  • Các nội quy khi sử dụng thang máy

3. Danh sách đào tạo

- Danh sách đào tạo phải được ghi rõ ràng trong biên bản đào tạo, có xác nhận của người được đào tạo. Sau khi tiến hành đào tạo, nhân viên công ty thang máy phải có trách nhiệm bàn giao những tài liệu liên quan như biên bản kiểm định, tài liệu hướng dẫn sử dụng thang máy,...

 

Viết bình luận